Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Påverkan på vattenleveransen vid Gäringe, Vingåker

2022-05-24 kl 14.24

Vattnet är nu åter och kan vara grumligt, men avhjälps med att spola i kranen tills vattnet klarnat.

2022-05-24 kl 10.56

Vi har ett tekniskt fel vid vattenverket vid Gäringe, vilket påverkar vattenleveransen i området. En vattenkärra kommer om cirka en timme att placeras vid Sågen.

Vi beräknar att felet ska vara avhjälpt omkring klockan 14.00.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.