Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Planerad vattenavstängning Forssjö, Katrineholm (onsdag 13 mars)

2024-03-12 kl 11.23

Vattnet är åter tillbaka till fastigheter vid Ragnars Gärde i Forssjö, Katrineholm. Vattnet kan vara missfärgat och innehålla luftbubblor. Vänligen spola i kallvattenkranen tills det blir ofärgat och fritt från luft.

Upplever du fortfarande problem är du välkommen att kontakta Kundservice.


2024-03-12 kl 10.46

I samband med underhållsarbete är för närvarande fastigheter på Ragnars Gärde i Forssjö utan vatten eller upplever lågt tryck. Vi har personal på plats för att åtgärda problemet.

Övriga delar av Forssjö har åter vatten. Vattnet kan vara missfärgat och innehålla luftbubblor. Vänligen spola i kallvattenkranen tills det blir ofärgat och fritt från luft.


2024-03-11 kl 07.00

I samband med underhållsarbete av ledningsnät för vatten kommer vi att utföra arbete i Forssjö, Katrineholm.

Vi kommer därför att stänga av vattnet på onsdag 13 mars klockan 07.30.

Berörda adresser:

  • Hela Forssjö, Katrineholm

Tappa upp vatten för eget behov. När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat och innehålla luftbubblor. Vänligen spola i kallvattenkranen tills det blir ofärgat och fritt från luft.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.