Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Planerad vattenavstängning onsdag 21 juni ca 08.00-12.00

Onsdag den 21  juni planerar vi att stänga av vattnet på nedan adresser för att installera en brandpost i korset Vasagatan/Skolgatan. Du som bor i berörda fastigheter – tappa gärna upp vatten för eget bruk.

Berörda adresser:

  • Skolgatan 6b, 8, 11a, 14, 15, 16a, 18, 20 samt 22.
  • Vasagatan 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25
  • Fabriksgatan 9a, 11a, 13, 15, 17
  • Vannalavägen 7

Efter arbetet när vattnet kommer åter kan det uppstå missfärgat vatten, detta avhjälper du enklast genom att spola tills det är klart igen.

 

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.