Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Vattenläcka i Bie, Katrineholm

2024-02-21 kl 14:20

Nu är läckan lagad och alla ska ha fått sitt vatten åter. När vattnet släpps på igen kan det vara missfärgat – det avhjälps genom att spola i kranen tills vattnet är klart igen.

2024-02-21 kl 10:05

På grund av tjäle i marken har arbetet tagit längre tid än vad vi hoppats på. Arbetet fortlöper och vår målsättning är att alla ska ha fått sitt vatten åter under eftermiddagen.

 

2024-02-19 kl 16:15

Arbetet återupptas på tisdagen pga. vi måste tjältina mera.

2024-02-18 kl 10.30

Vattenläckan är nu lokaliserad och avgränsad. Det innebär att de flesta fastigheter har vatten igen, förutom nedan angivna adresser.

Berörda adresser:

  • Flintbacken 2, 4, 6, 8, 10, 12 och 14

Vi kommer påbörja tjältining av marken under söndagen och grävningen kan då påbörjas tidigast under måndagen.

Vattenkärran kommer att flyttas och placeras i anslutning till Flintbacken 8.


2024-02-18

Vattnet är avstängt för alla fastigheter i Bie. Vi har lokaliserat en läcka och vi påbörjar arbetet under söndagen.

Vattenkärran står placerad vid gamla affären.

När vattnet släpps på igen kan det vara missfärgat – det avhjälps genom att spola i kranen tills vattnet är klart igen.


2024-02-17 kl 22.15

Vi har just nu problem med vattenleveransen i Bie. Vi har personal på plats för att lokalisera orsaken. En vattenkärra kommer placeras vid gamla affären. Vi uppdaterar när vi har mer information.

 

 

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.