Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Uppdatering: Sävstaholmsvägen i Vingåker är öppen för genomfart.

2022-02-23 kl 10.00: Vägen är öppen för trafik med begränsad framkomlighet. Vi uppmanar till försiktighet när ni passerar.

2022-02-14 kl 10.45: Arbetet fortlöper och kan innebära både luft och missfärgat vatten. Spola då i kranen tills att vattnet åter blir klart.

2022-01-26 kl 12.00: Delar av Sävstaholmsvägen i Vingåker är avstängd för biltrafik från och med 2022-01-27 och cirka två veckor framåt på grund av ledningsarbete.

Det gäller mellan Sävstaholmsvägen 21 och Sävstaholmsvägen 32. Gång- och cykeltrafikanter kan passera arbetsområdet.

Busstrafiken är meddelad och kommer att köra en annan väg.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.