Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Spolning av vattenledningsnätet i Katrineholm fortsätter under vecka 48

Då det är kallt och blir isigt efter spolningarna så kommer Service och Teknik (Katrineholms kommun) att sanda gatorna.

Pollex AB kommer under november 2021 att utföra renspolning av vattenledningsnätet i södra delen av Katrineholm på uppdrag av Sörmland Vatten. Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten, och förebygga de problem med missfärgat vatten som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden.

Arbetsmetod
Den metod som kommer att användas innebär att luft och vatten leds in och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet spolar bort avlagringarna (järn, mangan) i röret.

Påverkan hos kunder
Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Observera! Problem med missfärgat vatten kan förekomma även utanför det område där spolning pågår.

När och var?
Arbetet beräknas pågå under vecka 44 till vecka 48, november månad 2021.
Luft- och vattenspolningen delas upp i etapper.

Du som bor i villa och berörs;
– kommer att få information i brevlådan två till fyra dagar i förväg.

Du som bor i flerfamiljsfastigheter;
– kommer att få informationen via lappar som sätts upp på dörren in till porten.

I denna information uppmanas ni att stänga den kran/ventil som sitter före er vattenmätare den dag ni direkt berörs av spolningen. För vissa kunder kan vi behöva spola vid fler än ett tillfälle.

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.