Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Telefoni åter i drift

2023-03-15 kl.17.24

Telefonin är åter i drift.

2023-03-15 kl. 15.31

Vi har störning i telefonin på grund av driftproblem hos vår leverantör. Vi hänvisar att kontakta oss via e-post och hemsida.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.