Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Underhållsarbete av ledningsnät på Februarivägen i Flen

2023-04-03 kl. 11.06

Under pågående underhållsarbete har en läcka upptäckts. I samband med det har vi stängt av vattnet för ett mindre ingrepp.

Arbetet har gått bra och vattnet är påkopplat igen. När vattnet släpps på kan det vara missfärgat. Vänligen spola i kranen tills det blir klart.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.