Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Underhållsarbete i Fornbo, Flens kommun

2023-11-09 kl 11.40

Under dagen kommer underhållsarbete på ledningsnätet att genomföras i hela Fornbo. Det kan medföra vattenavstängningar under kortare perioder löpande under dagen. När vattnet släpps på igen kan det vara missfärgat – spola då i kranen tills vattnet blir klart igen.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.