Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Underhållsarbete Nedre gatan, Julita 17/8

Vi utför ett underhållsarbete under dagen som kan komma att påverka dig som har fastighet vid nedre gatan, kalkbrottsvillorna i Julita.

När vattnet släpps på igen kan det vara missfärgat, spola då i kranen tills att det blir klart.

 

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.