Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Uppdaterad 220908 kl 14.25: Vattnet tillbaka på Nyhemsgatan, Katrineholm

2022-09-08 kl 14.25

Vattnet är tillbaka till berörda fastigheter. Vattnet kan vara missfärgat och avhjälps genom att spola i kranen tills vattnet är klart igen.


2022-09-08 kl 06:50

Ytterligare en vattenavstängning kommer att göras på samma adresser som nedan från klockan 8.00 idag pga fortsatt underhållsarbete på ledningen.

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat, det avhjälps genom att spola i kranen tills vattnet är klart igen.


2022-09-06 kl 15:30

Underhållsarbete på Nyhemsgatan i Katrineholm kommer att genomföras onsdag 7 september.

Vattnet kommer därför att stängas av från klockan 9.30, se berörda fastigheter nedan. Tappa gärna upp vatten för eget behov innan. En vattenkärra placeras vid korsningen Nyhemsgatan/Solbacken .

Berörda fastigheter:

  • Nyhemsgatan nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18
  • Torggatan nr. 19
  • Vingåkersvägen nr. 51, 53

När vattnet släpps på igen kan det vara missfärgat – spola då i kranen tills vattnet blir klart.


2022-09-04: Måndag 5 september fortsätter underhållsarbetet på Nyhemsgatan i Katrineholm. Ett ventilbyte kommer att genomföras i korsningen Nyhemsgatan/Vingåkersvägen vilket kommer påverka vattenleveransen i området. Det kommer också vara begränsad framkomlighet i korsningen.

De fastigheter som berörs av avstängningen är:

  • Nyhemsgatan 1
  • Vingåkersvägen 51 och 53

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat och avhjälps genom att spola i kranen tills vattnet är klart igen.


2022-08-30 kl 11.50

Tidigare information gäller fortsatt.


2022-08-23 kl 14.00

På Nyhemsgatan, vid korsningen Nyhemsgatan/Oddergatan, genomförs ett underhållsarbete på ledningsnätet. Detta innebär begränsad framkomlighet för gång-, cykel- och biltrafik så passera med försiktighet.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.