Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Underhållsarbete västra Katrineholm

Vi utför nu ett underhållsarbete av ventiler i västra delarna av Katrineholm som kan medföra missfärgat vatten. Det är ett förberedande arbete inför spolningen av vattenledningsnätet i västra Katrineholm som inleds vecka 25.

Fastighetsägare i Marmorbyn och Baggetorp kan också komma att påverkas.

Får ni missfärgat vatten, spola då i kranen tills det blir klart.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.