Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Uppmaning att spara på vatten – Vingåker

2021-09-06

Efter släckningsarbetet i helgen är nu vattenuttaget normalt igen. Tack för din insats!

2021-09-04 kl 18.20

Det brinner på Sävstaholms gård vilket gör att det går åt mycket vatten till släckningsarbetet. Med anledning av detta uppmanar vi nu till att vara sparsam med vattnet i Vingåkers kommun.

På grund av det stora uttag av vatten som görs kan vattnet i kranarna bli missfärgat.

Vi uppdaterar informationen löpande.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.