Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Utebliven hämtning hushållsavfall p.g.a. halka

2022-12-20 kl. 08:15
P.g.a. halt väglag kan inte entreprenör hämta ditt hushållsavfall. Detta gäller främst landsbygd men kan även drabba andra kunder. Får du inte ditt hushållsavfall hämtat vänligen ställ ut en extra säck bredvid kärlet så tas den vid nästkommande hämtning.
Tack för ditt överseende.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.