Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Vattenavstängning 29 maj klockan 10 på Värmbolsvägen i Katrineholm

2023-05-26 klockan 13:54
måndag 29 maj klockan 10.00 stänger vi av vattnet för att fortsätta med underhållsarbete på ledningsnätet. Tappa gärna upp vatten för eget behov innan.Berörda fastigheter är:

  • Värmbolsvägen 30,32 och 34
  • Sjöholmsgatan 4
  • Åkergatan 1

När vattnet kommer tillbaka igen kan det vara missfärgat, detta avhjälps genom att spola i kranen tills vattnet är klart igen.


Underhållsarbetet är klart och vattnet är påkopplat. Vattnet kan vara missfärgat och innehålla luftbubblor. Spola i kranen tills det blir ofärgat och fritt från luft.


2023-05-24 kl 13:55

Imorgon, torsdag 25 maj kl 7.30 kommer vattnet att stängas av igen för fortsatt underhållsarbete på ledningsnätet. Tappa gärna upp vatten för eget behov innan.

Berörda fastigheter är:

  • Värmbolsvägen 30,32,34,36,38
  • Gennegatan 1-6

När vattnet kommer tillbaka igen kan det vara missfärgat, detta avhjälps genom att spola i kranen tills vattnet är klart igen.


2023-05-24 kl 13.40

Arbetet är nu klart för idag och alla fastigheter har vatten igen.


2023-05-23 kl 14.20

På grund av ett underhållsarbete på ledningsnätet kommer vattnet att stängas av onsdag 24 maj klockan 10.00.

Berörda fastigheter är:

  • Värmbolsvägen 30,32,34,36,38
  • Gennegatan 1-6
  • Sjöholmsgatan 3-12

När vattnet kommer tillbaka igen kan det vara missfärgat, detta avhjälps genom att spola i kranen tills vattnet är klart igen.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.