Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Uppdaterat 23 01 27 kl 11.58: Vattnet tillbaka i Strängstorp

2023-01-27 kl. 11.58

Nu är allt under kontroll och vattnet åter i Strängstorp.

2023-01-27 kl. 09.10

Vattenläckan är lagad och alla har vatten igen. Det kan uppstå missfärgat vatten detta avhjälper du enklast genom att spola tills det är klart igen.

2023-01-27

Akut vattenavstängning på grund av vattenläcka. Personal på plats och arbete pågår.

2023-01-25

Arbetet med ledningarna är avslutade och vattnet påkopplat.

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat och avhjälps genom att spola i kranen tills vattnet blir klart igen.

2023-01-24

Kommunalt vatten (allmänt vatten) till fastigheter i Strängstorp  kommer stängas av 25 januari från klockan 10.00 och framåt på grund av ledningsarbete. Inga vattenkärror kommer att finnas på plats. Tappa gärna upp vatten för eget behov.

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat och avhjälps genom att spola i kranen tills vattnet blir klart igen.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.