Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Uppdaterad 8 december kl 15:20: Vattnet tillbaka i Valla och Floda, Katrineholm

2022-12-08 kl 15.20

Vattnet är tillbaka till berörda fastigheter. Vattnet kan vara missfärgat och avhjälps genom att spola i kranen tills vattnet är klart igen.

2022-12-08 kl 14.20

Arbetet kommer fortgå cirka en timme till. Vi beräknar att vara klara cirka 15.20.

2022-12-06 kl 10.00

På torsdag 8 december kl 9 till omkring 14 kommer vattnet stängas av för boende mellan Valla och Floda samt delar i Floda, Katrineholms kommun. Detta beror på ett underhållsarbete på vattenverket. Berörda fastigheter har fått avisering via sms.

Tappa gärna upp vatten för eget behov innan. När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat och avhjälps genom att spola i kranen tills vattnet är klart igen.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.