Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Vattenavstängning Djulökvarnsvägen, Katrineholm

Klockan 16:15

Ledningsarbetet är klart och alla har åter vatten i sin kran. Om missfärgat vatten uppstår avhjälper du det enklast genom att spola tills det är klart igen.


Klockan 13.50

Akut ledningsarbete pågår. Vattenkärra är placerad i anslutning till berörda fastigheter.

Placering av vattenkärra:

  • Djulökvarnsvägen 4

Klockan 09.20

Vi stänger av vattnet på grund av akut ledningsarbete på Djulökvarnsvägen och närliggande adresser i Katrineholms kommun.

Tid för avstängning:

  • Torsdag 7 september kl 10.00

Berörda adresser:

  • Djulökvarnsvägen 1, 3, 5, 7 och 9
  • Vårvägen 1, 2, 3, 4 och 6

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat och innehålla luft. Spola i kranen för att åtgärda.

Följ driftinformation på hemsidan för uppdateringar.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.