Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Vattenavstängning i Bie, Katrineholm

2023-09-13 kl 20.20

Läckan lagad och alla har vatten igen. Det kan bli missfärgat vatten, detta avhjälper du enklast genom att spola tills det blir klart igen.

2023-09-13 kl 16.50

En vattenkärra kommer ställas ut vid Bie Åsen 64 inom kort. 


2023-09-13 kl 11.30

Läckan är nu identifierad och lagning påbörjas inom kort.


2023-09-13 kl 10.30

Vi har hittat en läcka omkring området Bieåsen.


2023-09-13 kl 08.30

Vi arbetar idag med att lokalisera en vattenläcka i Bie. Därför kan vattnet till fastigheter i området komma att stängas av kortare stunder under dagen. När vattnet stängs av och släpps på igen kan det vara missfärgat – spola då i kranen tills vattnet blir klart igen.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.