Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Vattenavstängning Julita (onsdag 10 april)

2024-04-11 kl. 09.35

Underhållsarbetet har gått bra och insatsen är avslutad.

I samband med arbetet kan vattnet bli missfärgat och innehåll luftbubblor. Vänligen spola i kallvattenkranen tills det blir ofärgat och fritt från luft.


2024-04-09 kl 13.00

I samband med underhållsarbete i Äs vattenverk kommer vi att stänga av vatten onsdag 10 april klockan 21.00 till 06.00. För berörda fastigheter finns vattenkärra utplacerad.

Berörda adresser:

  • Handelsvägen 4, Julita
  • Hemgårdsvägen 1, Julita
  • Hemgårdsvägen 3 a-d, Julita
Placering vattenkärra:
  • Hemgårdsvägen 3, Julita

Tappa upp vatten för eget behov. När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat och innehålla luftbubblor. Vänligen spola i kallvattenkranen tills det blir ofärgat och fritt från luft.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.