Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Uppdaterad 221018: Vattnet är tillbaka på Jägaregatan i Katrineholm

2022-10-18 kl 12:40

Arbetet är nu klart och vattnet är åter till berörda fastigheter. Vattnet kan vara missfärgat, och detta avhjälps genom att spola i kranen tills vattnet är klart igen.


2022-10-17 kl 15.30

Vi stänger av vattnet på Jägaregatan i Katrineholm imorgon klockan 10.00 på grund av underhållsarbete på ledningsnätet.

Berörda fastigheter är;

  • Tegnervägen 41, 44
  • Djulögatan 60
  • Linnévägen 45
  • Jägaregatan 17, 18, 19, 20, 21

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat, detta avhjälps genom att spola tills vattnet är klart igen.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.