Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Uppdaterad 221107 kl 13.15: Vattnet är tillbaka på Trollegatan, Vingåker

2022-11-07 kl 13:15

Vattnet är nu tillbaka till berörda fastigheter. Missfärgat vatten kan uppstå, men avhjälps genom att spola i kranen tills vattnet är klart igen.

Återställning kvarstår, asfaltering är beställd.

2022-11-07 kl 11.00

Vi måste omgående stänga av vattnet på grund av ett underhållsarbete på ledningsnätet.

Berörda fastigheter är:

  • Trollegatan 4-15
  • Parkvägen 8

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat, och detta avhjälps genom att spola i kranen tills vattnet är klart igen.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.