Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Vattenavstängning Tegelgatan i Vingåker

2022-03-08 kl 13.10

Reparationen är färdig och vattnet är tillbaka.

Vattnet kan vara missfärgat. Detta avhjälps genom att spola i kranen tills vattnet är klart igen.

 

2022-03-08 kl 11.15

Vi kommer att genomföra ett byte av en servisventil på Tegelgatan i Vingåker idag. Detta kommer medföra en vattenavstängning från klockan 12.00, och vi har ingen sluttid för tillfället.
Följ informationen på vår hemsida.

Berörda fastigheter är Tegelgatan 12-20.

En vattenkärra är placerad utanför Tegelgatan 17.

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat, detta avhjälps genom att spola i kranen tills vattnet är klart igen.

 

 

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.