Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Vattenavstängning tisdag 19 september i Strängstorp, Katrineholm

2023-09-19 17:30
Vattnet är nu tillbaka i Strängstorp.
Vattnet kan vara lite missfärgat och innehålla luft i början, det avhjälper man genom att spola tills vattnet är ofärgat och fritt från luft.

Sörmland Vattens pågående arbeten i södra Strängstorp närmar sig sitt slut. De nya ledningarna planeras att driftsättas under tisdagen 19/9.

Vid omkopplingsarbetet behöver vattnet i hela Strängstorp stängas av från 08:30-19:30.

Tappa gärna upp vatten för eget behov. När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat och innehålla luftbubblor. Vänligen spola i kranen tills det blir ofärgat och fritt från luft.

Sörmland Vatten kommer under avstängningen ha två vattenkärror där boenden fritt får hämta vatten. Ena kärran placeras vid lekparken bredvid Strängstorpsvägen 17 och andra i norra delen vid Strängstorpsvägen 26.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.