Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Mycket regn på kort tid orsakar översvämningar

Om du blir drabbad av översvämning med anledning av stora mängder vatten från ovan finns här lite tips vad du kan göra.

2021-05-27 kl 10.40: Våra reningsverk och pumpar på ledningsnät går för fullt för att få undan vattenmängderna, vi stöttar även upp Räddningstjänst och kommunerna med det vi kan för att få bort vattensamlingar så fort det är möjligt.

Om du som kund hos Sörmland Vatten drabbas av en översvämning i din fastighet är det viktigt att du dokumenterar hela händelsen och skadan, fyller i följande blankett: Anmälan från fastighetsägare om översvämning och skickar den till kundservice@sormlandvatten.se för handläggning.


Västra Sörmlands Räddningstjänst skriver på sin hemsida om ”att göra vid översvämning” se nedan:

Att göra vid översvämning

  • Bryt strömmen i översvämmade lokaler, men se till att dräneringspumpen fungerar
  • Rensa brunnar och avrinningar runt huset
  • Palla upp eller flytta inventarier till en säker plats
  • Pumpa bort och torka om möjligt upp allt vatten
  • Var noga med att rengöra allt som har varit i kontakt med översvämmat vatten
  • Tvätta av dig efter kontakt med översvämmat vatten
  • Dokumentera skadorna efter översvämningen
  • Gör en förteckning över allt skadat lösöre
  • Spara alla kvitton om du hyr pumpar eller avfuktare

Länk till Västa Sörmlands Räddningstjänst: Västra Sörmlands Räddningstjänst 

Tillbaka