Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

2022-08-22 kl 16.00: Vattenläckan på Bondegatan är åtgärdad, Katrineholm

2022-08-22 kl 16.00

Ventilen lagades och vattnet kom tillbaka i alla fastigheter strax efter 13.30 idag. Det som kvarstår är återställning på platsen.

2022-08-22 kl 13.00

Vi genomför ett byte av en trasig servisventil på Bondegatan 6, denna fastighet kommer därför vara utan vatten en stund till. Vattenkärra finns placerad på Bondegatan 10.

2022-08-22 kl 11.15

Vattnet är nu tillbaka till berörda fastigheter.

Vattnet kan vara missfärgat, detta avhjälps genom att spola i kranen tills det är klart igen.

2022-08-22 kl 10.35

Vi har fått utöka området för vattenavstängningen för att kunna laga läckan. Ytterligare en vattenkärra kommer att placeras inom kort på Bondegatan 1.

Berörda fastigheter är:

  • Skolgatan 8,9
  • Bondegatan 1,2,3,5,6,7,8,10,11,13,15

2022-08-22 kl 07:45

Vi har en vattenläcka på Bondegatan i Katrineholm. Vattnet är avstängt och en vattenkärra är placerad på Bondegatan 10.

När vattnet är tillbaka kan det vara missfärgat, detta avhjälps genom att spola i kranen tills det är klart igen.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.