Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Uppdaterad 2023-02-22: Vattnet påkopplat på Herkulesgatan 30 Katrineholm

2023-02-22 kl. 12:05

Vattenläckan är åtgärdad. När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat, detta avhjälps genom att spola i kranen tills vattnet är klart igen.


2023-02-22 kl:06.30 Vi har en akut vattenläcka på Herkulesgatan i Katrineholm som medför vattenavstängning för följande fastigheter:

Berörda adresser:

· Lenagatan 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

· Herkulesgatan 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30

Vi kan just nu inte säga när vattnet kommer tillbaka. En vattenkärra placeras vid Herkulesgatan-Lenagatan.

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat, detta avhjälps genom att spola i kranen tills vattnet är klart igen

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.