Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Vattenläcka Herkulesgatan/Fortunagatan

2021-07-12 kl. 18:45

Det var en mindre läcka i en ventil som nu är åtgärdad. Ev. blir det enklare åtgärder imorgon med kortare avstängning.

2021-07-12 kl. 18:00
Vi har en vattenläcka i korsningen Herkulesgatan/Fortunagatan. Personal är på plats och undersöker omfattningen.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.