Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Vattenläcka i Hälleforsnäs

2022-05-09 kl 15.00

Läckan är lagad och platsen är återställd.

2022-05-06 kl 09.00

Arbetet med att laga vattenläckan fortgår även idag.

Vattenkärra finns på platsen.

 

2022-05-05 kl 13:20

Vi har just nu en vattenläcka i Hälleforsnäs. Arbetet med att laga läckan pågår.

Berörda fastigheter i nuläget är:

  • Mellösa Näs
  • Mellösa Näs Skola 1 och 2
  • Mellösa Näs Vita villan

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat, detta avhjälps genom att spola i kranen tills det blir klart igen.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.