Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Uppdaterad 7 december kl 10.50: Arbetet är nu klart i Mellösa

2022-12-07 kl 10.50

Arbetet på plats är nu färdigt, och vi återställer under dagen.

2022-12-06 kl. 14.40

Efter läcksökning idag har vi ännu inte identifierat läckan utan arbetet fortsätter under morgondagen.

Björkvägen är i detta nu helt avstängd för genomfartstrafik.

Eventuell vattenavstängning kommer ske under morgondagen. Se berörda adresser nedan.

2022-12-06 kl. 11.35

Vi har en akut vattenläcka på Björkvägen i Mellösa. När vattnet släpps på igen kan det uppstå missfärgningar dessa avhjälper du genom att spola tills det är klart igen.

Berörda adresser:

  • Björkvägen 1-11
  • Ljusnevägen 4 och 6
  • Sockenvägen 25
Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.