Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

16:25 Vattenläcka i Sköldinge

2021-11-21 kl. 16.25: Läckan är lagad. Det kan uppstå missfärgat vatten vilket åtgärdas genom att  spola tills det blir klar igen.


2021-11-21 kl. 14.45: Ytterligare fastigheter kan drabbas vid avstängningen av vattnet, vilket vi beklagar. Vi jobbar vidare med läcklagningen under eftermiddagen/kvällen.


2021-11-21 kl. 13.00: Läckan lagas och följande adresser är utan vatten under lagningen:

  • Parkgatan 1-6
  • Malmgatan 6-14
  • Järnvägsgatan 1-21

Två vattenkärror placeras ut på Malmgatan, en i början och en slutet. När läckan är lagad kan det uppstå missfärgat vatten vilket avhjälps genom att spola tills det är klart igen.


2021-11-21 kl. 10.10: Vi har en vattenläcka i Sköldinge, korsningen Malmgatan/Parkgatan, personal är på väg ut för att bedöma omfattningen av läckan.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.