Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Vattenläcka åtgärdad, Julita

2021-08-30 kl 16.20

En avstängning har genomförts på eftermiddagen och vattnet är nu tillbaka till alla fastigheter.
Missfärgat vatten kan uppstå och avhjälps genom att spola i kranen tills vattnet är klart igen.


2021-08-30 kl 13.00

Vi har en vattenläcka i Julita. Tappa gärna upp vatten för eget bruk.

Vi kan komma att stänga av vattnet för följande fastigheter:

  • Hemgårdsvägen 24, 26
  • Hillerstagatan 3A och B, 5A och B, 7 och 9

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat, detta avhjälps genom att spola i kranen tills vattnet är klart igen.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.