Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Vattenläckan är lagad på Fredsgatan, Katrineholm

2023-08-24 kl 13.30

Läckan är lagad och återställning pågår. Trafiken kommer att släppas på under eftermiddagen.

Asfaltering kommer att ske senare via Katrineholms kommun.


2023-08-24 kl 10.00

Vi har just nu en vattenläcka på Fredsgatan i Katrineholm. Grävning och lagning pågår.

Det är ingen fastighet utan vatten i detta nu, men bil- och gångtrafik påverkas. Vägen in till Fredsgatan från Vasavägen är avstängd men du kan åka runt och komma in till Fredsgatan via Hantverkaregatan.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.