Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Uppdaterad 23-02-21 kl 15.30: Vattnet tillbaka på Hantverksgatan i Valla

2023-02-21 kl 15.30

Arbetet kommer pågå under morgondagen.

2023-02-21 kl 12.20

Vattnet är tillbaka till berörda fastigheter. Arbetet kommer att fortgå under dagen.

Visa gärna extra hänsyn på arbetsplatsen, då det är trångt.


2023-02-21 kl 07:45

Vi har en vattenläcka på Hantverksgatan 1 i Valla. Vi kommer omgående stänga av vattnet.

Berörda adresser är:

  • Hantverksgatan 1, 2,3,6,8

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat – spola då i kranen tills vattnet blir klart igen.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.