Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

2022-10-19 Industrigatan i Katrineholm är nu öppen för trafik

2022-10-19

Industrigatan är nu öppen och farbar för trafiken igen!

Asfaltering av gång- och cykelväg återstår och kommer att göras i vår.

Vattenprovet är godkänt och alla fastigheter är nu inkopplade på den nya ledningen.

Tack för all förståelse kring detta gedigna arbete som genomförts!


2022-09-28

Förläggningen av huvudledningen i Industrigatan är färdig och för närvarande pågår arbete med återfyllning, återställning och förberedelser inför servisinkopplingar.
Sista vattenprovet kommer att tas under vecka vecka 40 och därefter kan vi ansluta fastigheterna till den nya vattenledningen. VA-arbeten och återställningsarbeten beräknas vara färdigställda under vecka 41.
PEAB kommer att asfaltera berörda delar av gatan under vecka 42. Ytterligare ett asfaltslager kommer läggas under våren 2023.
Vi vill belysa vikten av att följa skyltningen på plats och att avspärrningar runt arbetsplatsen ska respekteras.

2022-09-23

Arbetet löper enligt nuvarande plan (färdigt i slutet av oktober). Under kommande vecka så provtrycks ledningen.

2022-09-13

Vårt mål i dagsläget är att kunna öppna Industrigatan sista oktober. Vi har tidigare meddelat att vi ska genomföra detta arbete med en schaktfri metod men vi väljer nu istället att gräva den sista sträckan.

Detta beror på att den gamla ledningen som är i segjärn ligger väldigt djupt och marken är kompakt så att använda den metod vi valde i början var mer komplicerat än vi kunde tro.

2022-08-22 kl 08.15

På grund av semestertid samt problem med att få fram rätt material från entreprenören har arbetet försenats en vecka. Arbetet drar igång idag.

2022-07-13 kl 13.30

Arbetet har som vi nedan skrivit ett kortare uppehåll pga semestertid, men kommer att återupptas vecka 33.

Korsningen Industrigatan/Malinbodavägen är helt öppen för trafik igen.

2022-06-29 kl. 09.20: Arbetet på Industrigatan kommer att fortgå till och med vecka 27. NCC svetsar för närvarande den nya ledningen och kommer efter det att förnya vattenledningen med en schaktfri metod.

Arbetet återupptas vecka 33.

Ambitionen är att den avstängda sektionen i korsningen Industrigatan/Malinbodavägen ska öppnas till vecka 28.

 

 

 

 

 


Karta över arbetsområdet

2022-06-14 kl 20.00: Den brandpost där det provisoriska vattnet är inkopplat läcker, vilket gör att det trycker upp vatten på vägen. Vi har varit där i detta nu och konstaterat vad felet är och det planeras att åtgärdas under morgondagen.

Bild på vattenläcka
Bild från brandposten.


2022-06-14 kl 08.15: Förberedelser för att förnya vattenledningen i Industrigatan påbörjas under vecka 24. Under vecka 25 kommer NCC påbörja arbetet med att åtgärda den trasiga vattenledningen.

Arbetet bedöms behöva fortgå fram till slutet av september. I samband med arbetet kommer framkomligheten i korsningen Industrigatan/Malinbodavägen vara begränsad. Följ skyltning på plats.


2022-06-03 kl 10.30: Arbetet på Industrigatan fortlöper, vi utreder i detta nu förnyelsen av ledningen. Vägen kommer vara avstängd som vi ser nu fram till vecka 28. Detta är en uppskattad tid och kan komma att förändras.


2022-05-31 kl. 16.25: Alla berörda fastigheter har nu provisoriskt vatten.


2022-05-30 kl. 12.00: Arbetet fortsätter med att planera lagningen av läckan, tyvärr är ledningen i mycket dåligt skick. Berörda kunder är informerade av vår personal. Arbetet kommer att ta tid för att laga läckan, idag kan vi inte säga hur länge. Följ information här på hemsidan.

Det är skyltat på plats var man inte får åka, gäller både gång-, cykel- och bilväg. Hela Industrigatan är avstängd på grund av underminerad mark.

Missfärgat vatten kan uppstå i området, får du missfärgat vatten spola tills det blir klart igen.


2022-05-29 kl. 14.30: Tyvärr är ledningen i så dåligt skick att arbetet är mer omfattande än vi trodde. Hela gatan kommer troligtvis vara stängd hela vecka 22.  Följ information hör på hemsidan.


2022-05-28 kl.19.45:  Vi avbryter jobbet för dagen. Ledningen är inte lagad än då vi totalt måste byta av flera meter ledning. Lagningen återupptas i morgon söndag. Bil- och cykelvägen kommer att vara avstängd för genomfart tom måndag.


2022-05-28 kl. 11.30: Bil- och cykelväg är avstängd vid Industrigatan 5 i Katrineholm. Läckan kommer att lagas under helgen.


2022-05-28 kl. 09.50: Vi har en vattenläcka på Industrigatan 7. Vattnet kommer att stängas av omgående men endast några få industrifastigheter kommer att bli utan vatten, dessa kommer att kontaktas av vår personal.

Läckan kan orsaka missfärgat vatten, detta åtgärdar du genom att spola tills vattnet är klart igen.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.