Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Uppdaterad 30/9 kl 13.00: Vattenläckan är åtgärdad på Laggarhultsgatan i Katrineholm

2022-09-30 kl 13.00

Alla fastigheter har nu vatten igen. Tänk på att det kan vara missfärgat, detta avhjälps genom att spola i kranen tills vattnet är klart igen.

Arbetet med återställning kommer dock återupptas på måndag igen, så vi ber dig respektera den avstängning som råder på platsen.

2022-09-30 kl 09:20

Vi har en vattenläcka på Laggarhultsgatan i Katrineholm. Detta innebär att vattnet kan komma att stängas av för nedanstående adresser. Vi vet i dagsläget inte när vattnet kommer tillbaka.

  • Götgatan – nr. 36
  • Hjälmsjögatan – nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
  • Laggarhultsgatan – nr. 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30
  • Linbanegatan – nr. 2, 4, 5, 6, 8, 10

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat, detta avhjälps genom att spola i kranen tills vattnet är klart igen.

 

 

 

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.