Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Vattenläcka åtgärdad, Björkvik

2021-08-18 kl 08.30

Läckan är lagad. Missfärgat vatten kan uppstå, spola då tills dess att vattnet är klart igen.

2021-08-17 kl 19.15

Läckan är hittad i området runt skolan. Reparation pågår. Efter lagningen och vattenavstängningen kan det uppstå missfärgat vatten, spola tills dess att det är klart igen.

2021-08-17 kl 16.15

Området för vattenläckan kan komma att påverka fler fastigheter i hela Björkvik.

2021-08-17 kl 13.00

En vattenläcka har upptäckts på Palmtorpsvägen i Björkvik. Vattnet kommer troligtvis att stängas av under eftermiddagen. Tappa gärna upp vatten för eget bruk.

Berörda fastigheter är:

  • Palmtorpsvägen 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

En vattenkärra kommer placeras vid Palmtorpsvägen 15.

När vattnet kommer tillbaka igen kan det vara missfärgat, spola då i kranen tills vattnet blir klart igen.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.