Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Uppdaterad 221114 kl 15.55: Vattnet tillbaka på Skånegatan i Katrineholm

2022-11-14 kl 15.55: Arbetet är nu helt slutfört och marken är återställd (asfaltering kvarstår).

2022-11-14 kl 13.00: Vattnet är nu tillbaka till alla fastigheter.

2022-11-14 kl.11.30: Vi har nu identifierat läckan och vår förhoppning är att vattnet kommer tillbaka inom kort.

2022-11-14 kl. 9.10: Lagning av vattenläckan kommer att påbörjas nu. Detta innebär att vattnet kommer att stängas av från klockan 10.00. Tappa gärna upp vatten för eget behov innan. Vi vet inte när vattnet kan släppas på igen.

Berörda fastigheter är:

  • Skånegatan 3,5,7,9,11,13
  • Oppundvägen 2
  • Upplandsgatan 3

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat, detta avhjälps genom att spola i kranen tills vattnet är klart igen.

2022-11-12 kl. 18:30 Personal har varit på plats och bedömt att läckan kan åtgärdas under ordinarie arbetstid på vardagar. Konor är uppställda för markering av läckan. Om läckan blir större under helgen kan akut lagning behöva utföras.

2022-11-12 kl. 17:40 Det har inträffat en vattenläcka på Skånegatan i Katrineholm. Personal är på väg ut för att bedöma läckans omfattning.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.