Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Uppdaterad klockan 17.50: Vattenläckan på Stora Malmsvägen i Katrineholm är lagad

2022-03-04 kl 17.50

Vattenläckan är nu lagad och alla fastigheter har vatten igen.  Vattnet kan vara missfärgat och åtgärdas genom att spola i kranen tills vattnet blir klart igen.

Återställning av arbetsplatsen sker på måndag.

2022-03-04 kl 13.30

Vattnet stängs nu av för berörda fastigheter enligt nedan.

2022-03-04 kl 11.00

Vi har en vattenläcka på Stora Malmsvägen i Katrineholm. Berörda fastigheter är Nävertorpsskolan, Näverstugans förskola, Stenkullens fritids samt Stora Malmsvägen 8.

Arbete pågår och vattnet kommer att stängas av. När vattnet kommer tillbaka igen kan det vara missfärgat och åtgärdas genom att spola i kranen tills vattnet blir klart igen.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.