Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Vattenläcka Ramsjögatan, Katrineholm

2021-08-24 kl 20.00 
Läckan är lagad. Det kan uppstå missfärgat vatten, detta avhjälper du enklast genom att spola tills dess att det är klart igen.

2021-08-24 kl 15.45

Vi är på plats, och grävarbetet kommer att påbörjas inom kort. Det är en slukhål som uppstått i gatan.

Bild på vattenläcka i Katrineholm

2021-08-24 kl 14.15:

Akut vattenläcka på Ramsjögatan i Katrineholm. Personal är på väg ut.

Vattnet kommer att stängas av inom kort. Vattenkärror placeras på vardera sida om Ramsjögatan.

Berörda fastigheter är: 

  • Ramsjögatan 4,5,6,7
  • Floragatan 11
  • Fortunagatan 18, 20

När vattnet släpps på igen kan det vara missfärgat, avhjälps genom att spola i kranen tills vattnet är klart igen.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.