Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Vattenläcka Sjöholmsgatan i Katrineholm 30/12

2021-12-30 kl. 13.45: Vattenläckan är åtgärdad. Arbete med återfyllnad pågår. När vattnet är tillbaka kan det vara missfärgat. Spola då i kranen tills dess att vattnet blir klart.

2021-12-30 kl. 08.30: Vi har en vattenläcka på Sjöholmsgatan i Katrineholm. Arbetet med att förbereda lagning av läckan är påbörjad.
Arbetet innebär vattenavstängning och påverkar följande fastigheter:

  • Sjöholmsgatan 5,6,7,8 och 10

När arbetet är slutfört kan vattnet vara missfärgat. Spola då i kranen tills vattnet blir klart.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.