Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Arbetet slutfört på Stohagsgatan

2021-07-19 kl. 10.30

Arbetet är klart. Återställning i form av asfaltering kvarstår och utförs av entreprenör.

2021-07-15 kl. 17:15 

Alla har vattnet åter, det kan uppstå missfärgat vatten vilket du enklast avhjälper genom att spola tills det blir klart igen.

2021-07-15 kl. 08:20

Idag ca klockan 11.00 kommer vi att stänga av vattnet för följande adresser med anledning av ventilbyte;

  • Stohagsgatan 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38

Vattenkärra kommer att placeras i vändzon, tappa gärna upp vatten för eget bruk.

2021-07-14 kl. 15:30

Ventilen kommer inte att lagas idag på grund av andra mer akuta arbeten.  Vi återkommer till berörda fastigheter när lagning kommer att ske.

2021-07-14 kl. 13:20

Vi har en trasig ventil på Stohagsgatan och kommer att behöva stänga av vattnet idag onsdag.
Berörda fastigheter:

  • Stohagsgatan 19, 21, 23, 25,  26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38

Tappa gärna upp vatten för eget bruk.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.