Driftinformation

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Uppdaterad info 210721: Vattenläckan är lagad på Vingåkersvägen (vid Lidl) i Katrineholm

2021-07-22

Arbetet är klart. Asfaltering sker efter semesterperioden.

2021-07-21 kl 13:50

Körfälten i båda riktningarna är öppna för trafik, dock med viss begränsning i framkomlighet med anledning av återställning av gång- och cykelbana.

2021-07-20 kl 17.30

Läckan är nu lagad och vattnet är tillbaka hos berörda fastigheter. Vattnet kan vara missfärgat men avhjälps genom att spola i kranen tills vattnet är klart igen.

Ett körfält är öppet för trafik, vår prognos är att vi kan öppna hela vägen under morgondagen.

2021-07-20 kl 10:40

Vattenläckan är nu lokaliserad och vattnet till berörda fastigheter nedan kommer att stängas av.

2021-07-20 kl 09:00

Arbetet fortgår, och nu är ett körfält öppet för trafik. Grävningen kommer dock utökas till gång- och cykelbana under förmiddagen då vi ännu inte lokaliserat vart det läcker på ledningen. Tänk på att passera med försiktighet!

Vattnet kan komma att stängas av för nedan adresser även idag. Vattenkärran står nu på vägen nedanför Vingåkersvägen 29.

2021-07-19 kl 11.05

Grävning pågår och efter klockan 11.30 kan vattnet till boende och verksamheter i området behövas stängas av. En vattenkärra placeras vid Vingåkersvägen 29.

Berörda fastigheter är:

  • Vingåkersvägen 10, 12, 23, 25, 27, 31, 33
  • Bjurtorpsgatan 2, 4, 6

Efter en eventuell avstängning och vattnet släpps på igen kan det vara missfärgat, spola då i kranen tills vattnet blir klart igen.

2021-07-19 kl 08:30

En del av Vingåkersvägen kommer att stängas av helt för trafik pga av grävning och lagning av vattenläckan som uppstått. Följ anvisningarna på platsen. Se bild nedan.

Karta över trafikomledning på Vingåkersvägen

 

2021-07-17 kl. 12:40

Läckan är identifierad, begränsad och kommer att lagas under vecka 29. Vägen kommer att stängas av i västergående riktning tillsvidare.

2021-07-17 kl. 11:30

Vi har en vattenläcka vid Vingåkersvägen 27 c/Lidl, personal är på väg till platsen.

Tillbaka

Anmäl dig till vår sms-tjänst.

Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare.