Lämna elavfall i butik

Du vet väl om att du kan lämna elavfall från ditt hushåll i butiker som säljer elprodukter? Du kan därför gå till en butik nära dig och enkelt lämna in ditt elavfall, samtidigt som du gör en god sak för vår miljö.

Så här fungerar det

Sedan 1 oktober 2015 gäller nya regler för elavfall. Det här innebär att du numera kan lämna in elavfall från ditt hushåll i butiker som säljer elprodukter. Du behöver inte visa något kvitto men oftast gäller att du behöver köpa en vara som liknar den som du vill lämna in, till exempel en mobiltelefon. Ansvaret för att ta emot elavfall skiljer sig en del beroende på butikens försäljningsyta för elprodukter.

Köp en – lämna en

För alla försäljare av elprodukter, oavsett storlek, gäller principen en mot en. Det innebär att försäljaren är skyldig att ta emot elavfall när kunden köper en ny produkt av samma typ eller med samma funktion.

Alla butiker som säljer elprodukter ska:

 • utan kostnad ta emot en produkt med motsvarande funktion när du köper en ny produkt i affären, så kallad en mot en-principen, oavsett storlek på produkten.
 • ge dig som köper en ny vara information om din möjlighet att lämna in elavfall.
 • lämna insamlat elavfall till godkänt insamlingssystem.

Vissa butiker tar emot obegränsad mängd smått elavfall

Butiker med en försäljningsyta för elprodukter som är större än 400 kvadratmeter är skyldiga att ta emot smått elavfall oavsett mängd och oavsett om du köper några elprodukter eller inte.

Butik som har en försäljningsyta för elprodukter större än 400 kvadratmeter ska:

 • utan kostnad ta emot all typ och obegränsad mängd av elavfall som är mindre än 25 cm.
 • utan kostnad ta emot en produkt med motsvarande funktion när du köper en ny produkt i affären, så kallad en mot en-principen, oavsett storlek på produkten.
 • ge dig som köper en ny vara information om din möjlighet att lämna in elavfall.
 • lämna insamlat elavfall till godkänt insamlingssystem.

Lämna på återvinningscentralen

Du har även möjlighet att lämna ditt elavfall på återvinningscentralen i din kommun. Där kan du lämna allt från soffor och farligt avfall till kylskåp, trädgårdsavfall som kompost och ris. Det finns personal på plats som kan hjälpa till om du har frågor kring sortering. Som privatperson är det gratis att lämna avfall på återvinningscentralen.

Exempel på elavfall

Allt som drivs med el via sladd eller batteri räknas som elavfall. Till exempel:

 • glödlampor, lågenergilampor och lysrör
 • leksaker med inbyggda batterier
 • mobiltelefon
 • rakapparat
 • elvisp
 • hörlurar
 • tvättmaskin
 • dammsugare
 • klockor
 • tv- och radioapparater
 • datorer

Varför ska det sorteras?

Elavfall kan innehålla farliga ämnen som kan förorena naturen och människors hälsa om det hanteras på fel sätt. Vid sortering plockas elavfallet isär och de olika delarna tas omhand beroende av material. Metaller återvinns, plaster och andra delar förbränns och farligt avfall behandlas separat – allt för att minska den negativa miljöpåverkan.