Vatten

Frågor och svar kring färskvatten vid eventuella nödsituationer

Tjej som dricker ett glas med kranvatten.

Vad bör jag tänka på med mitt dricksvatten vid en eventuell kris?

Det är svårt att säga exakt hur länge du kan förvara dricksvatten eftersom hållbarhetstiden bland annat beror på hur rent vatten och förvaringskärlet är hanterat ifrån början.

Läs gärna rekommendationerna på livsmedelsverket:

 

Ofta pratar vi om 72 timmar i samhällen, men att tänka perspektivet en vecka så klarar man krisen lite bättre.

Vatten är ett livsmedel som bör förvaras svalt och utan direkt solljus.