Kundservice

Avgifter

Avgifter inom VA och Renhållning.

Vattenglas med tillbringare

Våra utgifter är dina avgifter.

Avfallshanteringen regleras i miljöbalken och avfallsförordningen samt i kommunens egen renhållningsordning som består av avfallsplan samt föreskrifter om avfallshantering. Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige finansieras helt av anslutna kunder genom VA-taxan och får inte gå med vinst.

Förfallodatum

Som kund hos oss får du sex fakturor per år....

Avgifter Renhållning

Avgifter inom Renhållning....

Avgifter Vatten och avlopp

Alla taxor, oavsett om det är för vatten och avlopp eller renhållning så beslutas taxorna i resp...

E-faktura

Tänk på miljön - skaffa e-faktura....

Regler och avgifter för renhållningen

Avfallshanteringen regleras i miljöbalken och avfallsförordningen samt i kommunens egen renhållningsordning som består av avfallsplan samt föreskrifter om avfallshantering. Det är kommunfullmäktige som fastställer renhållningsordningen och som beslutar om renhållningstaxan, det vill säga vad det kostar.

Tjej som ska lämna förpackningar på en återvinningsstation

Regler och avgifter för vatten och avlopp

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige finansieras helt av anslutna kunder genom VA-taxan och får inte gå med vinst. VA-avgifterna beslutas av kommunfullmäktige i din kommun och består av anläggnings- och brukningsavgifter. Dessa i sin tur består av olika avgifter som varierar från kommun till kommun.

Bild på en person som fyller ett glas med vatten.

Våra utgifter är dina avgifter

Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, miljöbalken samt kommunens "Allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna Vatten- och Avloppsanläggningar (ABVA) är dokument som styr VA-verksamheten. Det är kommunfullmäktige som fastställer ABVA och som beslutar om VA-taxan, det vill säga vad det kostar. Avgifter tas ut för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva va-anläggningarna.

Självservice
Bild på en grundvattendamm.
Denna webbplats använder cookies

När du besöker vår webbplats kan vi lagra eller hämta information i din webbläsare, huvudsakligen i form av cookies. Denna information kan vara om dig, dina preferenser eller din enhet och används huvudsakligen för att få webbplatsen att fungera som du förväntar dig. Informationen identifierar i huvudsak inte dig direkt, men den kan ge dig en mer personligt anpassad webbupplevelse. Vi respekterar din integritet och du kan välja vilka cookies du vill acceptera. Klicka på de olika kategorirubrikerna för att ta reda på mer och ändra våra standardinställningar. Observera att blockering av cookies kan påverka din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi erbjuder. Om du har besökt vår webbplats tidigare och accepterat användningen av cookies kan du alltid ta bort dessa genom att navigera till sekretessinställningarna i din webbläsare.