Kundservice

Driftinformation

Vad händer på ledningsnät eller med sophämtningen just nu?

Bild på renssilen i en diskho.

Vattenläcka Ringvägen 14, Vingåker

2021-06-01 kl 11:00

Med anledning av översvämningsrisken så kommer vi avvakta lagning av läckan, tillsvidare har berörda fastigheter provisoriskt vatten framdraget in i huset.

2021-05-31 kl 09:57

Provisoriskt vatten framdraget till aktuella fastigheter och beräknas vara klart under tisdagen. 

Berörda fastigheter är: 

  • Ringvägen 10, 12, 14 och 16.

2021-05-28 kl 13.15

En vattenkärra placeras på Ringvägen 18. Där kan berörda fastigheter hämta vatten för eget behov.

På grund av hög belastning med tanke på rådande översvämningar, kommer arbetet med att laga läckan påbörjas under nästa vecka.

2021-05-28 kl 12:05

Vattnet är avstängt på berörda fastigheter, mer information kommer strax efter lunch.

2021-05-28 kl 09.30

Vi är på väg till platsen för att påbörja arbetet med den akuta vattenläcka som uppstått på Ringvägen.

Vi kommer att påbörja grävning inom kort, och vattnet kommer då att stängas av.

Berörda fastigheter är:

Ringvägen 10, 12, 14, 16, 18 och 20.

Området kan komma att utökas och då placeras en vattenkärra ut. Mer information kommer löpande.

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat, spola då i kranen tills vattnet är klart igen.

Tillbaka

Senaste driftinformation

Läcksökning sker i Vingåker – Dammsdal