Kundservice

Jobba hos oss

Är du vår nya kollega?

Bild på händer som håller i pusselbitar.

Välkommen att söka jobb hos oss

Sörmland Vatten och Avfall AB har i uppdrag från ägarkommunerna Flen, Katrineholm och Vingåker att ombesörja kommunernas ansvar inom allmän VA-försörjning och hantering av kommunalt avfall. Bolaget bildades i syfte att klara framtidens ökade krav på ekonomi, kompetens och uthållighet. Vår vision är att vara ett föredöme med service och miljö i fokus.

Sörmland Vatten och Avfall AB är i en expansiv fas samtidigt som vi står inför flertalet generationsskiften, vilket gör att vi måste tänka långsiktigt och säkerställa att kompetensen behålls inom bolaget. För att möta framtidens utmaningar så kommer vi därför rekrytera flera tjänster inom vatten och avlopp under de kommande åren.

Här presenterar vi våra lediga tjänster:

Drifttekniker avloppsreningsverk och biogas

Drifttekniker till VA-verk/pumpstationer