Projekt

Engelbrektsgatan Vingåker

Vi byter ut befintliga vatten- och spillvattenledningar i Engelbrektsgatan, mellan värmeverket och Ringvägen.

Bild på en diskbänk med vattenkran.

Engelbrektsgatan Vingåker

Sörmland Vatten och Avfall AB planerar byta ut befintliga vatten- och spillvattenledningar i Engelbrektsgatan, mellan värmeverket och Ringvägen. Se aktuellt område på kartan längst ner på sidan.

2021-08-10

Arbetet på Engelbrektsgatan har nu startats upp igen. Detta innebär att genomfarten på Engelbrektsgatan är helt avstängd för trafik från och med 1/8 till beräknat 1/10 -21.

Vänligen välj en annan väg och respektera avspärrningarna på platsen.

2021-07-08

Arbetena kommer pausas i sommar och från och med vecka 29 kommer vägen tillfälligt vara öppen för genomfartstrafik.

Vecka 33  återupptas arbetena och vägen blir avstängd för genomfart igen.

2021-06-16

Engelbrektgatan är helt avstängd för genomfart tillsvidare. Vänligen välj en annan väg.

Bild på Engelbrektsgatan i Vingåker.

2021-06-03

Arbetet fortlöper enligt plan.

Bilder på ledningar i Engelbrektsgatan Vingåker.

 

2021-05-17

Nu återupptar vi arbetet på Engelbrektsgatan i Vingåker. Vi beräknar att det gågår fram till och med vecka 30. Vi kommer gräva i vägbanan och kommer att ta upp mer än halva körbanan. Framkomligheten kommer vara begränsad under denna period. Vägen kan komma att stängas av för genomfart vid vissa tillfällen men vi kommer försöka hålla den öppen åt båda hållen så mycket vi bara kan.

Tänk på både din och vår säkerhet och passera försiktigt. Följ skyltningen på plats.


2021-02-18

Arbetet på Engelbrektsgatan är pausat på grund utav tjäle, då det är väldigt svårt att gräva i marken. Vi räknar med att återuppta arbetet inom några veckor.


2021-01-18

Arbetet fortlöper enligt planering och gatan är fortsatt avstängd för genomfart. Arbetet beräknas vara klart i första delen av februari.

2020-01-08

Ledningarna kommer bytas ut med konventionell schaktning (grävning). Arbetet utförs i egen regi och planeras starta under vecka 42 och beräknas vara klart till årsskiftet. Därefter påbörjas återställning.

Under tiden ledningsarbetet pågår kommer Engelbrektsgatan vara avstängd för genomfart, men du som fastighetsägare kommer kunna ta dig till/från din fastighet. Vissa driftstörningar av vattenleveransen kommer ske, vilket vi hoppas att ni har överseende med. Information om vattenavstängningar meddelas i god tid innan avstängning.

Karta över Ebgelbrektsgatan Vingåker

Tillbaka