Projekt

VA i nytt explateringsområde

Vi förlägger VA i samband med att Katrineholms kommun bygger ett nytt exploateringsområde.

Nytt exploateringsområde på Lövåsen, Katrineholm

2024-02-07

Arbetet för etapp 1.4 är nu klar och trafikljusen är borta.


2023-12-04

Arbetet med att bygga ledningsnätet vid nya exploateringsområdet på Lövåsen pågår. I samband med arbetet att ansluta mot befintliga ledningar intill Uppsalavägen samt borrning under järnvägen har mer berg påträffats än de undersökningar gjorda innan projektstart visat.

Trafikljusen kommer nedmonteras i slutet på vecka 49 och två körfält kommer öppnas för trafiken. Arbete kommer fortlöpa bakom tungavspärrning bredvid vägen och trafikanvisningar kommer finnas, vi påminner vikten av att följa gällande trafikanvisningar. Arbete för etapp 1.4 beräknas vara klart under januari 2024.


Uppdaterad 2023-10-04

Arbetet med att bygga ledningsnät på Lövåsen går in den avslutande etappen. Trafiken kommer att påverkas så det är viktigt att följa anvisningar på plats. Vi planerar att hålla endast ett körfält öppet för trafik. Trafiken kommer att regleras med trafikljus.

Arbetet i etapp 1.4 är beräknat att pågå enligt plan till november 2023.

Vid frågor är du välkommen att kontakta kundservice på Sörmland Vatten, telefon 0150-800 100.


Uppdaterad 2023-08-08. Nu fortsätter arbetet med att bygga ledningsnät på Lövåsen. Arbetet pågår enligt plan till november 2023.

Trafiken kommer att påverkas så det är viktigt att följa anvisningar på plats. Vi planerar att hålla ett körfält öppet så trafik kan passera. Arbetet kommer att ske etappvis längst sträckan enligt bild nedan. Trafiken kommer att regleras med trafikljus.

Vid frågor är du välkommen att kontakta kundservice på Sörmland Vatten, telefon 0150-800 100.


Uppdaterad 2023-07-07. Från och med vecka 28 upphör för tillfället trafikbegränsningar på vägstrecka Österleden. Vecka 32 återgår avstängningar enligt plan. Trafiken kommer då åter att påverkas så det är viktigt att följa anvisningar på plats. Vi planerar att hålla ett körfält öppet så trafik kan passera. Det kommer att ske etappvis längst sträckan enligt bild nedan. Trafiken kommer att regleras med trafikljus.

Under veckorna 28 till 31 återinförs tvåfilig vägbana.


Uppdaterad 2023-03-31. Nu drar arbetena med att förlägga ledningsnät igång i detta område. Arbetet kommer att pågå från april 2023 till november 2023.

Trafiken kommer att påverkas så det är viktigt att följa anvisningar på plats. Vi planerar att hålla ett körfält öppet så trafik kan passera. Det kommer att ske etappvis längst sträckan enligt bild nedan. Trafiken kommer att regleras med trafikljus.

Vid frågor och funderingar är du välkommen att kontakta Sörmland Vattens kundservice på telefon 0150-800 100.


Bakgrund

Vi förlägger och förstärker vatten-, spillvatten- och dagvattennätet i samband med att Katrineholms kommun bygger ett nytt exploateringsområde. Ett effektivt sätt att bygga ut det allmänna VA-nätet och samverka med kommunens detaljplaner.

Läs mer på Katrineholm kommuns hemsida. 

Tillbaka